MAŁGORZATA MICHALUK

Trenerka, facylitatotka, coachka, terapeutka pedagogiczna, oligofrenopedagożka.

Prowadzę  autorskie szkolenia i warsztaty, na których odkrywamy potencjał tkwiący w neuroróżnorodności, uczymy się tego jak tworzyć dla niej przestrzeń, wzmacniamy odporność psychiczną i oswajamy wrażliwość.

Zapraszam na konsultacje i terapię w nurcie rozwojowym, opartym na relacjach i zabawie. 

Więcej o MNIE

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, pracowników ośrodków terapeutycznych, pracowników organizacji pozarządowych i  społecznie zaangażowanych przedsiębiorstw.

Na szkoleniach

 • oswajamy neuroróżnorodność,
 • robimy miejsce na wrażliwość i wysoką wrażliwość,
 • wydobywamy zasoby,
 • wzmacniamy odporność psychiczną i uczymy się samoregulacji,
 • odkrywamy czym jest inkluzywność,
 • uczymy się empatycznej komunikacji,
 • doświadczamy mocy responsywności,
 • uczymy się tego jak tworzyć dobry wolontariat, budować wspólnotę i mądrze pomagać, nie zapominając przy tym o sobie.

Pracuję w języku polskim i angielskim.
Szkolenia i warsztaty prowadzę zarówno w trybie offline i online.

Coś dla CIEBIE

Jestem

 • absolwentką studiów licencjackich na kierunku filozofia (UŁ),
 • absolwentką studiów magisterskich na kierunku terapia pedagogiczna (UP w Krakowie),
 • absolwentką studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika (APS w Warszawa),
 • absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Life Coaching (Collegium Civitas),
 • absolwentką rocznego kursu trenera umiejętności psychospołecznych (Stowarzyszenie START),
 • absolwentką kursu instruktorskiego „Trauma wojenna, PTSD i budowanie odporności psychicznej” pod kierunkiem prof. Mooli Lahada (The Community Stress Prevention Centre Izrael i APS w Warszawie)
 • Uczestniczką wielu szkoleń i warsztatów dotyczących terapii dzieci, terapii i świadomości traumy, pracy z ciałem, NVC, mediacji.

 

Jestem także

 • terapeutką metody Growth Through Play System – terapii osób z autyzmem w nurcie niedyrektywnym /rozwojowym,
 • Certyfikowaną trenerką Korpusu Solidarności (w zakresie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu),
 • absolwentką szkoleń pierwszego i drugiego stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. (LETSR i CTSR)

Współtworzę projekt Szkoła Wrażliwości oraz tworzę projekt Kobieta w Zmianie.

Doświadczenie

W ramach współprac z różnymi organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, szkołami, placówkami edukacji alternatywnej, poradniami przeprowadziłam kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dotyczących terapii i wspierania rozwoju osób z autyzmem, neuroróżnorodności.

Prowadzone szkolenia i warsztaty dotyczące terapii, niepełnosprawności, neuroróżnorodności, odporności psychicznej:
 • Szkolenie Zachowania trudne u osób z autyzmem w ujęciu rozwojowym

 • Tworzenie środowiska przyjaznego neuroróżnorodności

 • Empatyczna komunikacja z osobą w spektrum autyzmu

 • Empatyczna komunikacja z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością

 • Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące samoregulacji

 • Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące zabawy wspierającej rozwój

 • Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące niedyrektywności, podążania za dzieckiem i roli podążania w terapii dzieci

 • Warsztaty dla wolontariuszy wspierających Uchodźców o radzeniu sobie ze stresem i budowaniu odporności psychicznej 

 • Odporna organizacja – jak budować odporność psychiczną i strategie zarządzania kryzysowego w organizacjach

Prowadzone szkolenia i warsztaty dla grup międzynarodowych:

Od 2019 roku we współpracy z Fundacją Zrozumieć Autyzm i Stowarzyszeniem Open Mind facylituję projekty międzynarodowe dla profesjonalistów w ramach Erasmus + dotyczące wspierania osób w spektrum autyzmu, wspierania osób z niepełnosprawnościami, tworzenia przyjaznego różnorodności środowiska pracy, wolontariatu, zaangażowania społecznego, odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem. Facylituję także wymiany młodzieżowe.

Doświadczenie terapeutyczne:

Mam za sobą 10 lat doświadczeń bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z autyzmem jako terapeutka pracująca w podejściu rozwojowym, opartym na relacjach i zabawie. Prowadzę sesje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Metody GPS uczyłam się od samej jej twórczyni, Kat Haughton.

Współpraca:

Oferta szkoleń

Szkolenia dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, placówek edukacji alternatywnej,
ośrodków pomocy społecznej, społecznie zaangażowanych firm i przedsiębiorstw.

Autyzm, neuroróżnorodność

Autyzm, neuroróżnorodność

- Szkolenie Zachowania trudne u osób z autyzmem w ujęciu rozwojowym
- Wspieranie osób w spektrum autyzmu w wejściu na rynek pracy
- Tworzenie środowiska pracy przyjaznego neuroróżnorodności
- Komunikacja z osobą w spektrum autyzmu
- Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące samoregulacji
- Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące zabawy wspierającej rozwój
- Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów dotyczące niedyrektywności, podążania za dzieckiem i roli podążania w terapii dzieci

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

- Warsztaty wprowadzające w temat niepełnosprawności i potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- Warsztaty dostępności

- Empatyczna komunikacja z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością

 

Odporność psychiczna

Odporność psychiczna

- Warsztaty o radzeniu sobie ze stresem i budowaniu odporności psychicznej

- Odporna organizacja - jak budować odporność psychiczną i strategie zarządzania kryzysowego w organizacjach

- Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności psychicznej?

Wrażliwość

Wrażliwość, wysoka wrażliwość

Jak zaopiekować się wrażliwością dziecka? - warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Jak budować relację z wrażliwością by stała się supermocą - warsztat rozwojowy

Dla FIRM

Chętnie poprowadzę webinar, lub warsztaty stacjonarne dla pracowniczek i pracowników firm i korporacji dotyczący budowania odporności psychicznej, rdzenia sobie ze stresem, neuroróżnorodności, wrażliwości i wysokiej wrażliwości.

Potrzebujesz szkolenia, warsztatu szytego na miarę?

Napisz do mnie!
Mogę je dla Ciebie stworzyć

Poszukujesz dróg do tworzenia przestrzeni dla rozwoju w swojej organizacji?

Tworzę autorskie szkolenia i warsztaty, na których odkrywamy potencjał tkwiący w neuroróżnorodności, uczymy się tego jak tworzyć dla niej przestrzeń, wzmacniamy odporność psychiczną i oswajamy wrażliwość.
Dzięki, którym nauczysz się tworzyć odporną, przyjazną różnorodności organizację, w której chce się być.

 

Konsultacje dla RODZICÓW

Zapraszam rodziców dzieci w spektrum autyzmu na konsultacje on-line w podejściu rozwojowym, opartym na relacjach.
Pokażę Ci jak wspierać rozwój społeczny i rozwój umiejętności komunikacyjnych Twojego dziecka podczas codziennego bycia razem.

Poprowadzę Cię w drodze do autentycznej, głębokiej relacji z dzieckiem. Pokażę Ci, jak Twoje samopoczucie, schematy, przekonania wpływają na zachowanie dziecka i jak zmiany w Tobie mogą wspierać jego rozwój. 

Pokażę Ci jak w pełen szacunku  sposób wspierać samoregulację swojego dziecka i uczyć je nowych umiejętności społeczno – komunikacyjnych.

Pokażę Ci jak wejść do świata dziecka bazując na jego zainteresowaniach, potrzebach i zaangażowaniu.

Pokażę Ci jak możesz wspierać rozwój dziecka podczas codziennej zabawy z nim i wspólnego bycia.

Pomogę zrozumieć na jakim poziomie rozwoju społeczno-komunikacyjnego jest Twoje dziecko – jakie kroki rozwojowe pominęło i od czego trzeba zacząć wspieranie jego rozwoju.

Zaprojektuję także dietę sensoryczną dla dziecka, dzięki której bardzo efektywnie wspierać będziesz mogła/mógł jego samoregulację.

Pracuję w pełnym poszanowaniu dla Twoich potrzeb, preferencji, wartości, stylu życia. Wierzę, że Ty jesteś ekspertem od swojego życia i masz w sobie rozwiązania szyte na miarę dla Ciebie, Twojego dziecka, Twojej rodziny. Wspieram Cię w budowaniu zaufania do siebie, do swojej rodzicielskiej intuicji, w wydobywaniu Twoich zasobów i możliwości. 

Konsultacja trwa do 90 min. 

Terapia

Zapraszam na sesje teraputyczne w nurcie rozwojowym, opartym na relacjach i zabawie.

Podczas sesji skupiamy się na wspieraniu rozwoju umiejętności społeczno-komunikacyjnych i samoregulacji u dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu, z ADHD i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego sesje  opierają się na zainteresowaniach dziecka, indywidualnych preferencjach i potrzebach, w pełnym poszanowaniu dla jego indywidualności i tempa w jakim się rozwija. Podczas sesji skupiamy się na wydobywaniu potencjału rozwojowego, odkrywaniu zasobów, bazujemy na mocnych stronach.

Wspólnie z rodzicami/ opiekunami dziecka budujemy most pomiędzy spotkaniami w gabinecie a codziennoścą . Dlatego chętnie angażuję rodziców, oferując wsparcie i praktyczne wskazówki do stosowania w domu, w codziennych interakcjach z dzieckiem.

Sesja trwa 50 min. 

Rekomendacje

Fundacja SOK
Samodzielność od Kuchni

Klienci o mnie:

Jak pracuję?

Z dużą uważnością na każdą osobę uczestniczącą w spotkaniu, z szacunkiem dla każdej osoby, miejsca w jakim jest, tego co wnosi. Z dużą ciekawością drugiego człowieka, jego opowieści.

Pracuję elastycznie, nie podążając za sztywnym planem, a raczej robiąc miejsce na autentyczne potrzeby osób uczestniczących w spotkaniach. Tworzę przestrzeń wolną od oceny, w której jest dużo okazji do doświadczania.

Kontakt

+48 793 044 711

kontakt@malgorzatamichaluk.pl